ققنوس انتظار

این وبلاک برای یکی از عاقل ترین و باهوش ترین و زرنگ ترین هیچکس آ روی زمینه
واقعا اینا رو میگم حقیقت داره هیچکس خوبی
جالب می نویسه اهسته می نویسه همیشه می نویسه
ببینید من از کسای که مطالب خودشون می نویسند (تایپ) میکنند بهشون افتخار میکنم چون با یک کپی وپیست
صد تا مطالب ثبت نمی کنند
خوب این هیچکس هم اینجوری هفته ای چهار پنج مطالب قشنگ و زیبا با رنگ های شاد و پر انرژی
بابا ادم حال میکنه میخونه
نظراتش هم میرسه چون مطالب ش از دل میان به دل میشینند
خوب از اینا که بگذریم از اینا منویسه

ادعا نمی کنم ،
* * *
همواره به یاد کسانی هستم که دوستشان دارم

ولی* *

می توانم ادعا کنم * *

* لحظاتی که به یادشان نیستم *

* * نیز دوستشان دارم

بعضی موقعها هم از رو هنر و بیکاری تابستان . یک اثرات هنری از خودش به یادگار میکذره
ویه هو میبینی هزار تا حرف کنار هم میزاره میشه این
____________$$
___$_________$$
__$$_______$

<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
__$$$
_$$$_____$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
__$$$$

$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
$$___$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
_$$____$

<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
___$$_$$_$$

_______$-$$$-$----$$$
____$$$$$$_$$_$$$
___$$$$$$$$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
____$$

__$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
_$$$$$$________$

_$___$$$$$$$$$
$___$$_$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
_$$$

<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
__$$___$__$$___$$

____$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
____$___$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
___$

____$______$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
__$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
___$

____$_______$____$$
____
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
_______$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
___$

____ _________$
<-PostContent->
جمعه بیست و دوم 6 1387
___$

_____________$$
_____________$$
____________ $$
____________$$
___________$$
_________$$$
________$$$

کاش بودی تا دلم تنها نبود

منتظر در فکر فردا ها نبود..
خلاصه من هرچی بگم انگار از این هیچکس کم گفته ام شما فکر میکنند اینجوری نیست
اینو بدونید هیچکس کسی رو کشککی لینک نمیکنه
حتما یک چیز هست
خوب زیاد حرف نزنم برید خودتون وبلاکشو بخونید بعد نتیجه اش رو به من بگیید
مطمئنم خوشتون میاد
الکی کسی وارد هیچکس ا نیمشه که و نوشته های چون 

عاطفی 

درد دل 

حدیث و نشونه

انتظار و

..............؟؟ 

این شعرهم از وبلاک اونه

سلامت تن زیباست
اما
پرنده عشق
تن را قفسی می بیند که در باغ نهاده باشد......

بریم ببینیم امروز چیکار میکنه 

 

 


جمعه بیست و دوم 6 1387
X